Семинар таңдау

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

ЕБҚ балаларға арналған мектепке дейінгі үлгілік оқу бағдарламаларын құру жолдары

Дейін: 27 мая, 16:00 - 27 мая, 18:00
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Составление индивидуальной образовательной программы для детей с ООП в дошкольной организации

Дейін: 26 мая, 23:00 - 26 мая, 18:00
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 3500 тг

ТРИЗ-педагогика: современный подход к образованию

Аяқталды: 19 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Развитие практических навыков педагогов в учебном процессе

Аяқталды: 18 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

«Тәуекел тобына» жататын оқушылармен психодиагностика және коррекциялық жұмыс түрлері

Аяқталды: 13 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Психодиагностика и коррекционная работа с учащимся относящиеся к «группе риска»

Аяқталды: 12 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Қазақстан Республикасында педагогтерді аттестаттаудың ережелері, өзгерістер мен толықтырулар

Аяқталды: 06 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Развитие профессиональных компетенций педагога – эффективный путь прохождения аттестации

Аяқталды: 05 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуда 4К моделін іске асыру үшін психологиялық-педагогикалық жағдай орнатудың ерекшеліктері

Аяқталды: 28 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Создание психолого-педагогических условий для реализации модели 4К в дошкольном образовании

Аяқталды: 27 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

«Lesson Study-ды» тиімді жоспарлап, бірлескен педагогикалық нәтижеге қол жеткізудің негіздемесі

Аяқталды: 21 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Обоснование эффективного планирования «Lesson Study» и достижения совместного педагогического результата

Аяқталды: 20 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Тиімді қысқа мерзімді жоспарлау: Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарын тұжырымдау, смарт сабақ мақсаттарын қою

Аяқталды: 14 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Эффективное краткосрочное планирование: формулирование целей обучения по таксономии Блума, постановка smart -целей урока

Аяқталды: 13 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Креативті экономика жағдайында жас ұрпақты дамыту

Аяқталды: 07 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Развитие подрастающего поколения в условиях креативной экономики

Аяқталды: 06 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Қозғалмалы ойындар және оларды дене шынықтыру сабақтарында өткізу

Аяқталды: 31 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Подвижные игры и их проведение на занятиях по физической культуре

Аяқталды: 30 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Оқушылардың жаратылыстану сауаттылығын дамытуға PISA форматындағы тапсырмаларды әзірлеу

Аяқталды: 25 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Разработка заданий формата PISA на развитие естественнонаучной грамотности учащихся

Аяқталды: 18 марта
Ұзақтығы: 02:00:00